Vzorový reklamační list (reklamační protokol)

Reklamační list

 

Reklamující:

Jméno:

Adresa:

Firma a IČ:

Telefon:

E-mail:

Dodavatel produktu:

Číslo prodejního dokladu

Datum prodeje: [1]

Číslo objednávky (pokud je známé):

 

Označení reklamovaného zboží:

Název výrobku:

Podrobný popis závady:

 

Poznámka:

1. K reklamačnímu listu přiložte tyto doklady: kupní doklad (faktura, paragon) – doklad řádně vyplněn a potvrzen prodejcem,  záruční list – řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán).

2. Doporučujeme zboží zabalit do originálního obalu. Není to však podmínkou.

Datum a podpis reklamujícího

 

------------------------------------------------ (dále vyplní prodejce) ---------------------------------------------------

 

Datum a místo podání reklamace:

 

Datum ukončení reklamace:

 

Výsledek reklamačního řízení:

 

 

[1] na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění